ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.

วิธีการชำระเงิน

ผู้ใช้กรอกข้อมูล เพื่อเข้าสู่หน้าจอเลือกวิธีการชำระเงิน ซึ่งประกอบด้วย

  • Pay-in Slip - ชำระเงินจากการพิมพ์ใบ Pay-in slip จากหน้าเว็บไซต์ นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตัวอย่าง Pay-in Slip

ช่วงเวลารับชำระเงิน

  • 20 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้จาก http://hermes.kmutt.ac.th:80/payportal/status.aspx?site=1040

การชำระเงินแบบ Pay-in Slip จะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากวันที่ได้นำเงินไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM  (ในวัน และเวลาราชการ)
ข้อแนะนำเพิ่มเติม: เครื่องอ่าน barcode จะอ่านข้อมูลได้ดีที่สุด หากพิมพ์ใบ Pay-in ด้วย Laser printer