จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
120 กันยายน 2561กนิตฐา อโนดาษED536349264TH15 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
220 กันยายน 2561ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์EU070279984TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
320 กันยายน 2561จัตุรงค์ ชีวะผลาบูรณ์ET726386311TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
420 กันยายน 2561ชนนิกานต์ นาคคล้ำEV060983195TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
520 กันยายน 2561คณะเทคโนสารสนเทศ EV549881600TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
620 กันยายน 2561สมใจ เชยเสงี่ยมEV668182387TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
720 กันยายน 2561หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ER595828093TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
820 กันยายน 2561รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูลEV535748852TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
920 กันยายน 2561ผอ.ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย EV637593422TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1020 กันยายน 2561อธิการบดี มจธ. ER651348079TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1120 กันยายน 2561คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ EV533565145TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1220 กันยายน 2561สำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษา EV730811752TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1320 กันยายน 2561ดร.ปิยกร ปุสวิโรEV151841020TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1420 กันยายน 2561วรารัตน์ น้อยคำแพงEV570806154TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1520 กันยายน 2561อธิการบดี มจธ. EU712310247TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1620 กันยายน 2561อธิการบดี มจธ. EV421182273TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1720 กันยายน 2561ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ED552747874TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1820 กันยายน 2561รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่งEU382543137TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1920 กันยายน 2561อธิการบดี มจธ. EU715903479TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
2020 กันยายน 2561รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม EV421182260TH20 ตุลาคม 2561 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย