จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์

ค้นหา(ชื่อ-นามสกุล)     (แสดงผล)
# วันที่จดหมายถึงชื่อ-นามสกุลรหัสจดหมายวันที่หมดเขตรับจดหมาย 
126 มีนาคม 2562สุธาธิณี หร่ายมณีEW859939829TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
226 มีนาคม 2562อรัญญา อุดมอิทธิพงศ์EW617072904TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
326 มีนาคม 2562ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล EV598610268TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
426 มีนาคม 2562สมบุญ เจริญวิไลศิริRT553776231TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
526 มีนาคม 2562ณรงค์ศักดิ์ มาลากาญจน์RT553781789TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
626 มีนาคม 2562สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา EW285189225TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
726 มีนาคม 2562ชนิศา ธนเวสารัชกุลEV171791129TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
826 มีนาคม 2562มัณฑนา บัวหนองEU005293093TH25 เมษายน 2562 [ไฟล์]
926 มีนาคม 2562วิภาดา บุญสมปานED743037894TH20 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1026 มีนาคม 2562ปภาพิศา สาตนุรักษ์EW741100890TH20 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1126 มีนาคม 2562อรัญญา อุดมอิทธิพงศ์EV404835205TH20 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1226 มีนาคม 2562รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์EW729062147TH20 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1326 มีนาคม 2562วันเพ็ญ ชูจันทร์RT553782268TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1426 มีนาคม 2562ปณิตา จิตยุทธการRT555680519TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1526 มีนาคม 2562ณัฐนันท์ วงศ์อนันต์RT553781174TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1626 มีนาคม 2562พิมชนก เปรมสมานRT569143957TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1726 มีนาคม 2562ปณิตา จิตยุทธการRT571431550TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1826 มีนาคม 2562จันทิมา ปัทมธรรมกุลRT571432334TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1926 มีนาคม 2562ธอริน ธีรเดชวานิชกุลRT571434180TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
2026 มีนาคม 2562โครงการActive RC602451035TH15 เมษายน 2562 [ไฟล์]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
ข้อแนะนำ:
  1. จดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ลงทะเบียน, EMS ติดต่อขอรับได้ที่ห้องพัสดุ-ไปรษณีย์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
  2. เฉพาะจดหมายทั่วไป, จดหมายไม่ระบุหน่วยงานรับ ติดต่อขอรับได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โรงอาหาร
  3. นำบัตรประจำตัวพนักงาน/บัตรนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเพื่อใช้ในการรับจดหมาย